AWC

Afsluitdijk 1c, 8752 TP,
Kornwerderzand

Afsluitdijk Tag

Reformatorisch Dagblad: Afsluitdijk is veel meer dan een dijk

Het Reformatorisch Dagblad gaat dieper in op de Afsluitdijk, naar aanleiding van de Officiële Opening van het Afsluitdijk Wadden Center op 22 maart:

Een symbool voor Nederland als waterland. Zo noemde minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat donderdag de Afsluitdijk. De minister opende bij Kornwerderzand het nieuwe Afsluitdijk Wadden Center.

Het nieuwe bezoekerscentrum, dat niet ver van het Kazemattenmuseum op 4 kilometer uit de Friese kust staat, ziet er opvallend uit. De hagelwitte buitenkant van het pand is opgebouwd uit allemaal zeshoeken. Het duidt op de basaltkeien die zijn gebruikt bij de aanleg van de Afsluitdijk.

Op de begane grond van het gebouw is een horecagelegenheid gevestigd die dagelijks open is. Op de eerste verdieping is er een tentoonstelling over de gevolgen van de Zuiderzeewet, die in maart 1918 door de Tweede Kamer werd aangenomen. Foto’s en filmbeelden vertellen het verhaal van het gevecht tegen het water, de bouw van de Afsluitdijk en een toekomst voor de dijk op het gebied van toerisme en natuur. Bovendien is er een nagemaakt bureau van Cornelis Lely, de bedenker van de Afsluitdijk, te zien. Iemand die Lely naspeelt, ijsbeert op een scherm achter het bureau al nadenkend heen en weer. Het echte bureau van Lely is overigens ook te zien (zie kader). Dat staat de komende twee maanden in het bezoekerscentrum. Opvallend is dat op de hele expositie vrijwel geen toelichtende bordjes zijn te vinden. Foto’s en filmbeelden vertellen het verhaal.

2018-03-13-pkFLE2-Zuiderzee2-5-FC_web

Ook het dak van het nieuwe gebouw is toegankelijk voor bezoekers. Vanaf het dak en vanuit het museum hebben bezoekers kilometers ver uitzicht over de Waddenzee en het IJsselmeer.

Voordelen

Minister Van Nieuwenhuizen somt tijdens de openingsbijeenkomst een aantal voordelen van de Afsluitdijk op. „Door de aanleg van de dijk is het IJsselmeer ontstaan. Een derde van de Nederlandse bevolking krijgt hier drinkwater uit. Er komen jaarlijks veel bezoekers uit het buitenland op de Afsluitdijk om te kijken naar onze waterwerken. Nederland is een gidsland op het gebied van kustverdediging.” Ze wijst op de Watersnood van 1953. Destijds braken geen dijken rond het IJsselmeer door, omdat ze beschermd lagen achter de Afsluitdijk. „Op 1 februari 1953 heeft de Afsluitdijk zichzelf terugverdiend. Zonder deze dijk en zonder de deltawerken zouden Zwolle en Breda kuststeden zijn.”

De minister geeft aan dat de dijk toe is aan vernieuwing. Ze wijst onder andere op nieuwe manieren van energieopwekking langs de dijk en op de komst van een vismigratierivier (zie kader).

Oprijlaan

Gedeputeerde Kielstra van de provincie Friesland zegt trots te zijn op de Afsluitdijk. „Hij wordt ook wel de mooiste oprijlaan van Europa genoemd.” Volgens hem is de dijk een teken van de Nederlandse kunde. „We staan wereldwijd bekend om onze waterveiligheid en waterbeheer.” Hij geeft aan dat Nederlanders zich dat weleens meer bewust mogen worden. „Wij vinden het heel gewoon dat we 5,5 meter onder NAP wonen. Maar in het buitenland vindt men dat heel bijzonder.”

2018-03-16-pkFLE4-urk-6-FC_web

Zijn Flevolandse ambtgenoot Rijsberman wijst op het nieuwe land dat dankzij de dijk op het water kon worden gewonnen. „Mede dankzij Flevoland is Nederland wereldwijd het tweede exportland op het gebied van land- en tuinbouwproducten.” Hij roemt de Zuiderzeewet, die werd aangenomen in een periode dat alle buurlanden in een hevige oorlog waren verwikkeld. „Wij hebben ons land niet uitgebreid met een oorlog, maar met het droogleggen van de zee.” Flevoland staat dit jaar op meerdere manieren stil bij de wet uit 1918. Zo wordt het jubileum in juni in Lelystad gevierd met een groots evenement.

Chinezen

Frits van Bruggen, hoofddirecteur van de ANWB, en Jos Vranken, directeur van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, geven aan dat rond de dijk nog veel valt te verbeteren voor toeristen. Van Bruggen: „De dijk is nu nog te saai. Er moeten meer leuke dingen worden ondernomen voor toeristen.” Vranken: „Er komen veel Chinezen, Belgen en Duitsers naar Nederland. Vooral mensen die twee of meer keer komen, kunnen we naar de dijk lokken. Zij hebben andere hoogtepunten in Nederland al gezien. We moeten de dijk wel aantrekkelijker maken.” Hij wijst op een bijkomend voordeel van toerisme. Vakantiegangers kunnen namelijk in hun eigen land doorgeven hoe innovatief de dijk is. Ze vertellen dit ook aan buitenlandse investeerders die gebruik willen maken van de Nederlandse kennis en technieken.

Van Bruggen toont een foto van een ANWB-zijspan die staat geparkeerd naast de eerste telefoonpaal, de voorloper van de praatpaal die tot 2017 langs de snelwegen stond. De telefoonpaal werd in 1955 voor het eerst op de Afsluitdijk gezet. „Er waren mensen die niet over de dijk durfden omdat ze bang waren dat ze pech zouden krijgen. Daarom hebben we telefoonpalen neergezet. Mensen konden zo doorgeven dat ze pech hadden.”

De Zuiderzeewet werd honderd jaar geleden aangenomen. Dit is de derde aflevering in een serie artikelen over deze wet.

Bureau van Cornelis Lely

Het meest bijzondere onderdeel van de tentoonstelling in het Afsluitdijk Wadden Center is wel de originele werkkamer van Cornelis Lely. Achter een lint staan het bureau en de stoel van de ingenieur. Ook hangen er twee schilderijen. Op deze stoel en aan dit bureau zat Lely op 22 januari 1929 te werken aan een brochure over het Amsterdam-Rijnkanaal toen hij onwel werd en overleed. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat nam donderdag even plaats op de stoel van haar illustere voorganger. Lely was drie keer minister, de laatste keer van Waterstaat.

Het meubilair blijft twee maanden in de tentoonstelling staan. Het is eigendom van nazaten van Lely. Bij de opening van het nieuwe gebouw waren donderdag ongeveer vijftien familieleden van Lely aanwezig. Onder hen ook de stamhouder van de familie: Jan Lely, die een kleinzoon is van Cornelis Lely’s oudste zoon. Jan Lely vindt de aandacht voor zijn overgrootvader geweldig. „Op de Afsluitdijk was tot nu toe alleen wat te zien bij het monument op de plek waar de dijk werd gedicht. Ik hoop dat er veel toeristen in dit nieuwe gebouw komen.” Hij typeert de doopsgezinde Cornelis als „sober en eenvoudig.”

Achterkleindochter Titia Bartel-Lely sluit zich daar bij aan. „Hij was nooit met zichzelf bezig, maar hij zette zich in voor het publieke belang.” Jan Lely: „Hij combineerde zijn technische vaardigheden met strategisch inzicht.”

Een andere achterkleindochter vertelt hoe haar vader als kleine jongen met opa Cornelis mee mocht als deze met een boot de in aanbouw zijnde Afsluitdijk ging bekijken. „Mijn vader werd dan vastgebonden aan de mast.” Achterkleinzoon Willem Lely: „Hij was een familieman. Hij had veel aandacht voor zijn gezin.” Een van de Lely’s haalt aan dat Cornelis er een hekel aan had als er een stukje van een bord af was. „Hij gooide het dan uit het raam van zijn huis in Den Haag, zo in het water.” Op een zeker moment werd het serviesgoed door werklui opgediept en weer aan de minister gegeven.

Vernieuwingen

De Afsluitdijk, gebouwd van 1927 tot 1932, wordt de komende vijf jaar vernieuwd. Op sommige plekken is het werk al gaande. Enkele hoofdpunten uit het vernieuwingstraject.

Sommige vissoorten hebben zoet water nodig om zich voort te kunnen planten. De dijk vormt voor deze vissen echter een te grote barrière tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. De stroming in de sluizen is te sterk voor hen. Langs de dijk bij Kornwerderzand wordt daarom een vismigratierivier aangelegd. Het is een 5 kilometer lange vispassage met gedeeltelijk brak water om de overgang tussen zout en zoet water voor de vissen makkelijker te maken.

Halverwege de dijk staat momenteel al een proefinstallatie voor Blue Energie. Hier wordt energie gewonnen door zout en zoet water met elkaar in contact te brengen. Wanneer dit een succes is, kan er een grotere installatie worden gebouwd. Volgens onderzoekers zou het mogelijk zijn om met een grote centrale de drie noordelijke provincies van energie te voorzien.

Ook op andere manieren wordt de komende jaren stroom opgewekt. Bijvoorbeeld door energie te halen uit de stroming van het water langs de dijk. De stroming ontstaat onder meer bij getijverschillen en bij het spuien van water.

Op meerdere plaatsen moet de dijk worden versterkt, vanwege een stijging van de zeespiegel. Hiermee moet worden gezorgd dat de dijk ook bij de zwaarst mogelijke stormen stand houdt.

De capaciteit van de spuisluizen in de Afsluitdijk wordt vergroot. Op die manier kan overtollig water uit het IJsselmeer sneller naar de Waddenzee worden gepompt.

Al jaren wordt er gesproken over het verruimen van de schutsluis bij Kornwerderzand. Gemeenten die in de buurt van het IJsselmeer liggen, dringen daar op aan. Door het verruimen van de sluis kunnen er grotere binnenvaartschepen naar het IJsselmeer. Voor dit project is 120 miljoen euro nodig. Een groot deel van dat geld is nog niet beschikbaar.

Op de plaats waar in 1932 het laatste gat in de Afsluitdijk werd gesloten, enkele kilometers uit de Noord-Hollandse kust, staat een monument dat toe is aan vernieuwing. Het geheel wordt opgeknapt en de horeca wordt uitgebreid.

Bestaande fiets- en wandelpaden worden opgeknapt en er worden ook nieuwe paden aangelegd.

 

Bron: Reformatorisch Dagblad 

Continue Reading

Interview met Joost van de Beek

Joost van de Beek is projectmanager bij Rijkswaterstaat. Onder zijn aansturing worden in de komende jaren grootschalige aanpassingen aan de Afsluitdijk verricht. Een enorme klus!

Wat is jouw taak als manager van dit omvangrijke project?

Het project focust zich op de versterking van de Afsluitdijk; de samenwerking met de provincies en gemeenten (De Nieuwe Afsluitdijk) betreft de economische versterking van de regio, door ook innovatieprojecten op en rond de dijk uit te voeren. Het Afsluitdijk Wadden Center is daar één van.

In de komende jaren gaan we de Afsluitdijk en zijn sluizen versterken en de afvoercapaciteit vergroten. Het is mijn taak om dit project aan te sturen. In samenwerking met de De Nieuwe Afsluitdijk, communiceren we over het project door middel van een expo in het Afsluitdijk Wadden Center.

Kun je ons iets vertellen over de achtergrond van het project? Hoe is het tot stand gekomen?

Elke 6 jaar voeren we een APK-keuring uit voor dijken in Nederland. Daaruit is gebleken dat de Afsluitdijk en de sluizen niet meer aan de eisen voor waterveiligheid voldoen. Bovendien gaat het steeds moeilijker worden om met alleen spuien het waterniveau van het IJsselmeer op peil te houden, dit komt door de klimaatverandering en de zeespiegelstijging. We hebben het dan ook niet alleen over waterveiligheid, maar ook over waterbeheer. De vernieuwing van de Afsluitdijk heeft betrekking op beide. Via een aanbestedingsprocedure wordt er gezocht naar een aannemer die de aanpassing van de Afsluitdijk en de sluizen onder handen gaat nemen. Dit proces loopt nu. In maart zal duidelijk worden welke aannemer de opdracht gaat krijgen.

Wat voor connectie heb jij met water?

In Nederland leven we in een delta, elke Nederlander is ermee opgegroeid. Ik woon zelf in Lelystad, dat onder zeeniveau ligt. Het is daarom fijn dat de dijken goed functioneren, zo hoef ik niet elke dag bang te zijn dat ik naar de zolder moet vluchten. Als je in een polder woont, ben je je extra bewust van het belang van een veilige dijk. Om het verhaal van het leven in de delta en van de vernieuwde Afsluitdijk te horen en vooral te beleven, kan de Nederlander straks naar het Afsluitdijk Wadden Center. Maar het centrum is er ook voor een internationaal publiek. Hier kunnen we buitenlandse bezoekers laten delen in onze waterkennis.

Het is een groot project, waar veel partijen bij betrokken zijn. Wat laat je ogen schitteren?

Bij de vernieuwing van de Afsluitdijk zijn vele partijen betrokken, niet alleen de Rijksoverheid, maar ook vanuit de provincie, gemeenten, waterschappen, stakeholders en omwonenden. De vernieuwing heeft dan ook niet alleen betrekking op dijkaanpassingen voor waterveiligheid en waterbeheer. Tegelijkertijd worden er ook allerlei andere vernieuwingsprojecten opgepakt door De Nieuwe Afsluitdijk, op het gebied van economische en toeristische versterking, ecologie en natuur. Denk bijvoorbeeld aan winning van duurzame energie, zoals stromingsenergie. Of denk aan de inspanningen die we met elkaar leveren om de Afsluitdijk beter toegankelijk te maken voor trekvissen. Door de sluizen langer open te stellen en door vispassages aan te leggen, zoals de Vismigratierivier.  Maar ook wordt er een nieuw fietspad aangelegd. Dit alles betekent veel voor de omgeving. Het is al met al een project waarbij het geheel meer is dan de som der delen. Iedereen brengt zijn eigen expertise in en zo vullen we elkaar goed aan. Niet alleen in de vernieuwing van de dijk en de sluizen, maar ook in de totstandkoming van de expo in het Afsluitdijk Wadden Center. Dit maakt het tot een bijzondere samenwerking tussen de verschillende bestuurslagen, stakeholders en omwonenden. We zijn echt samen iets aan het creëren. Ik kijk dan ook erg uit naar de openingsweek. Dan is het gebouw af en kunnen we samen vieren en laten zien waar we zo hard aan gewerkt hebben en wat er komende jaren nog allemaal gaat gebeuren.

 

Continue Reading

‘De Afsluitdijk: Out of Space’

Wist je dat de Afsluitdijk te zien is vanuit de ruimte? Tenminste, dat is mij meerdere keren verteld. Tijd om op onderzoek uit te gaan; het feit is namelijk dat er vanuit de ruimte maar weinig bouwwerken te zien zijn.

Je hebt vast wel eens gehoord dat de Chinese muur het enige door mensen gemaakte object is, dat vanuit de ruimte met het blote oog te zien is. Echter, deze aanname lokte onlangs heel wat discussie uit. Onder astronauten zelf is er in ieder geval geen consensus bereikt. Waar astronaut Gene Gernan beweerde de Chinese muur vanuit de ruimte te kunnen zien, kwam China’s eerste astronaut Yang Liwei terug met slecht nieuws: hij had de Chinese muur niet gezien tijdens zijn reis door de ruimte. Zo zijn er nog vele andere uitspraken die elkaar tegenspreken.

Tijd om een andere bron erbij te halen: de satelliet. Wat blijkt, bij een hoogte van 365 kilometer boven de aarde is de Chinese muur met het blote oog zichtbaar. Mits de zon een lange schaduw achter de muur werpt en er geen wolken zijn.

De Proba- satelliet van de ESA maakt gebruikt van de High Resolution Camera (HRC). In deze camera zit een miniatuur Cassegrain-telescoop. Dit resulteert in een veel scheper beeld, dan alleen het menselijk oog. Astronauten kunnen namelijk wel ‘roosters’ zien van meerdere straten en steden. Om gebouwen en individuele gebouwen te kunnen waarnemen, is er een zoomlens nodig. Gelukkig is het een geliefde activiteit onder astronauten om foto’s van de aarde te maken. Want zo’n zoomlens is precies wat onze eigen Nederlandse astronaut André Kuipers bij zich had tijdens zijn reis door de ruimte. Daardoor weten we nu dat de Waddeneilanden en de Afsluitdijk vanuit de ruimte te zien zijn, zoals hieronder afgebeeld:

Wie had gedacht dat de eeuwenoude Chinese muur zoveel gemeen heeft met onze iconische waterkering?

Door: Marleine van de Lagemaat

 

 

Continue Reading

‘Roosegaarde eert Afsluitdijk met elegant licht’

Duisternisliefhebbers hielden hun hart vast bij het kunstproject ‘Icoon Afsluitdijk’: zou Daan Roosegaarde de diepzwarte nacht op de Afsluitdijk niet verstoren? Er kwam een petitie om de duisternis te behouden – die prompt werd ondertekend door Roosegaarde zelf.

Heeft hij woord gehouden?

Vooropgesteld: het is natuurlijk niet helemaal donker op de Afsluitdijk. Dit deel van de A7 is niet verlicht, maar er stralen wel autolampen en er reflecteren hectometerpaaltjes en verkeersborden.

Reflecterende belijning

Juist met dat al aanwezige licht speelt Roosegaarde. Op de zestig sluistorens aan het begin en einde van de dijk is reflecterende belijning aangebracht. Zijn de torens overdag helder wit, in het donker lichten de contouren op zodra er licht op schijnt, ze doemen in een strak ritme op uit de nacht. De kolossen krijgen daardoor niet alleen een elegante schoonheid – je ziet eindelijk dat ze in de jaren dertig in art-decostijl zijn gebouwd – het herinnert automobilisten er ook aan dat zij over een infrastructurele mijlpaal van wereldformaat rijden.

Studio Daan Roosegaarde

En zodra de auto voorbij is, is alles weer donker. Dit deel van het project, ‘Lichtpoort’, is al enige tijd te zien en is permanent. Sinds donderdagavond zijn er twee tijdelijke werken bij gekomen. Glowing Nature is vanaf de dijk zelf niet te zien, de installatie met levende, helder blauw lichtgevende algen is ondergebracht in het Kazemattenmuseum in het Friese Kornwerderzand. Zodra je daar de met plastic bedekte vloer oploopt, lichten acht miljard algen op.

Windvogels, drie energie opwekkende vliegers aan groen verlichte kabels, zweven achter de zeedijk aan de Noord-Hollandse kant bij Den Oever.

Noordwestelijke wind

Bij de opening was de wind noordwestelijk en hingen de vliegers hoog boven het wegdek. En nee, dat is geen lichtkermis: de drie ijle groene lijnen zijn pas zichtbaar vlak voordat je er langs komt. Wie 130 rijdt ziet ze maar net. Of het echt nodig was om de kabels een (natuurlijk zeer symbolisch) kleurtje te geven, is een andere vraag. Maar ze zullen zeker het zicht op de Melkweg, die halverwege de Afsluitdijk nog is te zien op heldere nachten, niet belemmeren.

Bron: NRC

Continue Reading

Afsluitdijk verfraaid met lichtgevende kunstwerken

Wie vanavond na het werk naar huis moet over de Afsluitdijk, kan zich maar beter voorbereiden op een beetje file. Het lichtkunstproject ‘Icoon Afsluitdijk’ wordt namelijk onthuld: lichtgevende kunstwerken langs de 32 kilometer lange dijk.

Na 85 jaar was het tijd voor een grote renovatie van de Afsluitdijk. Voor Rijkswaterstaat een mooi moment om de dijk als symbool extra betekenis te geven. Ontwerper Daan Roosegaarde kreeg de opdracht. “Ik heb gekeken hoe ik kon benadrukken wat er al was.”

Het begint al vanaf het moment dat mensen de Afsluitdijk op rijden. “We hebben de sluisgebouwen van de opa van Rem Koolhaas, Dirk Roosenburg, helemaal opgeknapt”, zegt Roosegaarde in het NOS Radio 1 Journaal. Aan de randen is reflecterend materiaal aangebracht. “Als auto’s aan komen rijden, lichten de gebouwen op door de koplampen. En als er niemand rijdt, is het donker.”

 

Wubbo Ockels

De zogeheten ‘Lichtpoort’ is het enige kunstwerk dat blijvend is. Daarnaast zijn er enkele tijdelijke werken, allemaal met het idee dat ze zonder externe bron licht geven. Zo ook de ‘Windvogel’. “Dat is een beetje een droom van Wubbo Ockels”, zegt Roosegaarde. “Hij kan hem zelf niet meer verwezenlijken, dus heb ik dat gedaan.”

Het idee is simpel: stroom opwekken met een vlieger. De ‘Windvogel’ is een vlieger die met een kabel aan de grond vastzit. De wind laat het kunstwerk bewegen en op die manier wordt stroom opgewekt. De elektriciteit wordt gebruikt om de kabel op te laten lichten.

De Windvogel van Daan Roosegaarde

Ook voor de wandelaar is er een kunstwerk: ‘Glowing Nature’. In de vloer van een van de historische kazematten is een werk met lichtgevende algen geplaatst, die oplichten als je er overheen loopt.

Roosegaarde denkt dat automobilisten snel gewend zullen zijn aan de kunstwerken. Al zal het misschien in het begin nog wat langzamer rijden zijn op de Afsluitdijk. “Als het maar elektrische auto’s zijn, dan ben ik tevreden”, lacht de kunstenaar.

Bron: NOS

Continue Reading