AWC

Afsluitdijk 1c, 8752 TP,
Kornwerderzand

Interview met Kees Terwisscha van Scheltinga

Kees Terwisscha van Scheltinga is officieel werkzaam bij de Waddenvereniging, maar van daaruit ‘uitgeleend’ aan samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk (DNA). Vanuit dit werkverband is Kees werkzaam als ‘Groene projectcoördinator met communicatiekracht’ met twee hoofdtaken: de totstandkoming van de Vismigratierivier bij Kornwerderzand en de realisatie van het Afsluitdijk Wadden Center in combinatie met de marketing van de Afsluitdijk als nieuwe toeristenbestemming.

Wat is jouw taak als manager van dit omvangrijke project?

Ik ben aangenomen door de initiatiefnemers van de Vismigratierivier. Dit is een alliantie van Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk, It Fryske Gea en netVISwerk. Deze partijen hebben mij voor drie jaar gekoppeld aan De Nieuwe Afsluitdijk. Ik heb eigenlijk drie taken. Ten eerste richt ik mij op de totstandkoming van de Vismigratierivier en dan met name het creatieve concept voor de beleving ervan. Daarnaast houd ik me bezig met de inhoud en realisatie en opening van het Afsluitdijk Wadden Center. Tenslotte werk ik mee aan het vermarkten van de Afsluitdijk. Ik zorg er voor dat zoveel mogelijk belanghebbende partijen aan tafel zitten en ambassadeur worden, zoals recreatieondernemers, promotieorganisaties en overheden, en dat alles goed op elkaar aansluit. Daarnaast probeer ik de vele ontwikkelingen en kansen die ik om mij heen zie te koppelen aan wat hier gebeurt op de Afsluitdijk, zoals bijvoorbeeld Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018, de campagne Nederland Waterland van het NBTC, Werelderfgoed Waddenzee en het Woudagemaal.

Kun je ons iets vertellen over de achtergrond van het project? Hoe is het tot stand gekomen?

Het Rijk heeft een aantal jaar geleden besloten om de Afsluitdijk toekomstbestendig te maken. Dat is een enorme operatie waarvoor Rijkswaterstaat aan de lat staat. Bij een internationaal icoon als de Afsluitdijk, tevens primaire waterkering met de hoogste staat van veiligheid, is dat bepaald geen dagelijkse kost. Dat gebeurt eens in de zoveel tientallen jaren.

Daarom is juist nu de tijd rijp om ook een aantal andere zaken aan te pakken. Want toen de Afsluitdijk ruim 85 jaar geleden werd gebouwd, ging het vooral om waterveiligheid. Aan zaken als ecologische verbindingen, energie, economie, recreatie en toerisme dacht men toen niet zozeer. De Afsluitdijk was eerst en vooral een dam en een weg. Nu zijn de andere thema’s gezamenlijk opgepakt door de regionale overheden aan weerskanten van de Afsluitdijk. Dat is de voornaamst taak van DNA dat hiervoor samen met veel verschillende partijen aanvullende projecten op en rond de Afsluitdijk heeft ontwikkeld. De unieke Vismigratierivier is daar één van.
Binnen deze nieuwe ontwikkeling hoort ook het vertellen van de vele verhalen van de Afsluitdijk. Dat doen we in ons nieuwe beleefcentrum op Kornwerderzand, het Afsluitdijk Wadden Center. Hierbij komt ook een horecagedeelte met terras aan de IJsselmeerkant en een expositiegedeelte. Maar ook buiten! Daarvoor leiden we samen met de Waddenvereniging en It Fryske Gea gidsen op om gasten en bezoekers de schoonheid van zowel de zoute als de zoet kant van de Afsluitdijk te laten ervaren.

Heb je affiniteit met het onderwerp?
Absoluut! Veel projecten waarbij ik betrokken ben spelen zich af op het snijvlak van natuur, cultuurhistorie en toerisme. Dat gaat over grutto’s, terpen, eendenkooien, historische wandelpaden, buitenplaatsen, het oorlogserfgoed en ook over de Afsluitdijk. Die combinatie van cultuur, identiteit, natuur, recreatie en het vertellen van de verhalen, vind ik leuk. Daarom is het handig dat ik naast mijn belangstelling voor geschiedenis ook een communicatieachtergrond heb.

Het is een groot project, waar veel partijen bij betrokken zijn. Wat laat je ogen schitteren?
Ik zou het fantastisch vinden als aan beide kanten van de Afsluitdijk plekken gecreëerd worden waar mensen uit binnen- en buitenland een wow-gevoel aan over houden. De Afsluitdijk geeft zoveel inzicht in onze waterrijke historie en biedt een fantastisch verhaal, maar je moet mensen wel kunnen ontvangen en dat kon tot voor kort niet of nauwelijks. Met de opening van het Afsluitdijk Wadden Center komt daar eind maart al verandering in. En dat is nog maar het begin van vele mooie nieuwe projecten die we toevoegen aan de Afsluitdijk. Waar mijn ogen van gaan schitteren is dat je over drie tot vijf jaar een duidelijke stijgende lijn kunt vaststellen in de diversiteit aan bezoekersgroepen. Mensen uit binnen- en buiteland die de Afsluitdijk hebben ontdekt als bijzondere bestemming. Een plek waar je naar toe wilt, waar je thuis over vertelt en waar je weer terug wilt komen. Want de Afsluitdijk is een bezienswaardigheid van internationale allure.

 

 

 


 

Tags: