AWC

Afsluitdijk 1c, 8752 TP,
Kornwerderzand

beleefeconomie Tag

Interview met Gertjan Elzinga

Na zijn opleiding Ruimtelijke Planvorming, Recreatie & Toerisme en Bedrijfskunde werkte Gertjan Elzinga begin jaren negentig bij een landelijk kenniscentrum op het gebied van Groene Ruimte en Recreatie in Den Haag. Vervolgens werkte hij aan uiteenlopende ruimtelijke projecten bij ARCADIS Regio Noord. De wereld van de Ruimtelijke Ordening leerde Gertjan kennen door korte tijd werkzaam te zijn voor stedenbouwkundig adviesbureau Vijn. In 2006 is Gertjan zelfstandig adviseur geworden en eigenaar van Elzinga Procesmanagement. In 2008 heeft Gertjan samen met Titian Oterdoom het bureau Elzinga & Oterdoom Procesmanagement opgericht.

 

Wat is jouw taak als projectmanager van dit omvangrijke project, het Afsluitdijk Wadden Center?

Ik ben verantwoordelijk voor de toeristische projecten binnen het programma De Nieuwe Afsluitdijk. Vanuit die rol ben ik ook in opdracht van de provincie Fryslân projectmanager van, en opdrachtgever voor het Afsluitdijk Wadden Center. Er zijn overigens daarnaast ook vele andere projecten in voorbereiding of uitvoering, zoals de aanleg van een nieuw fietspad langs de Waddenzee, het “upgraden” van het Monument, de toeristische ontwikkeling van Den Oever en toeristische ontwikkeling van het gebied tussen Harlingen, Kornwerderzand en Makkum. Kornwerderzand is daarin een belangrijke plek waar toeristen gastvrij kunnen worden ontvangen, niet alleen in het nieuwe gebouw, maar ook door middel van wandelpaden naar de Sluizen en naar de Vismigratierivier.

Kun je ons iets vertellen over de achtergrond van het project? Hoe is het tot stand gekomen?

Het Afsluitdijk Wadden Center is geïnitieerd met als doel de economie te versterken in de kop van Noord-Holland en Friesland. Toen de dijk vorige eeuw werd aangelegd, was er even een enorme groei in tijdelijke werkgelegenheid. Maar daarna ebde dit weg. Komende jaren wordt de Afsluitdijk na bijna een eeuw opnieuw flink op de schop genomen voor onze waterveiligheid. Er ligt nu een uitdaging om ervoor te zorgen dat wanneer alles in 2023 klaar is, dat het economisch blijft ontwikkelen. Toerisme is daarbij een enorme kans.

Heb je affiniteit met het onderwerp?

Ja, ik ben aan de Universiteit  Wageningen afgestudeerd in Toerisme en Bedrijfskunde , met als basis Cultuurtechniek.. Dat is een studie die nodig was voor de inrichting van een polder. Daar weet ik van alles van. In feite ben ik ingenieur van huis uit, daar komen deze onderwerpen -economie, toerisme en deltatechnologie – mooi in samen.

Het is een groot project, waar veel partijen bij betrokken zijn. Wat laat je ogen schitteren?

Het gaafste vind ik dat er eindelijk een “adres aan de dijk”  komt , waar je mensen goed kunt ontvangen. Zowel de eigen bevolking, maar ook buitenlandse toeristen. Dat vind ik een heel mooi resultaat. Als er dan mensen naar de Afsluitdijk komen kijken, dan kun je ze een plek aanbieden waar ze meer kunnen leren over dit gebied. Ik denk dat dit ook erg goed is voor de werkgelegenheid van de steden en dorpen rondom de Afsluitdijk. Uiteindelijk gaat het om de mensen die een boterham kunnen verdienen aan de beleefeconomie. Banen in de maakindustrie nemen  af. Toerisme daarentegen, neemt wereldwijd enorm toe. Dat is goed voor iedereen in de regio.

De beleefeconomie is ook een teken dat de maatschappij echt aan het veranderen is, naar een maatschappij waarin het delen van bepaalde belevingen belangrijker wordt. Vooral als je het hebt over vrije tijd, is beleving een grote toenemende markt. De werktitel voor het Afsluitdijk Wadden Center was in eerste instantie dan ook ‘beleefcentrum’.

Wat ik daarnaast erg bijzonder aan dit project vind, is dat het ons gelukt is om in zo’n korte tijd met zoveel mensen samen te werken en dat iedereen het beste van zichzelf inbrengt. Niet alleen de aannemers, maar ook ons kernteam hebben op zo’n voorbeeldmanier samen gewerkt. Dat geeft heel veel energie. Soms zijn er vier of vijf verschillende aannemers tegelijkertijd aan het werk op het terrein van het Afsluitdijk Wadden Center, en toch werken ze dan heel goed samen. Daarnaast bestaat er ook een prettige samenwerking met de teams van Kranendonk Experience (Kexcom) en Beach Hotel de Vigilante. Het Afsluitdijk Wadden Center is echt een schoolvoorbeeld van een hele goede samenwerking tussen veel verschillende partijen, waarin we ook geslaagd zijn om met de bewoners van Kornwerderzand goed in gesprek te blijven.

Continue Reading