AWC

Afsluitdijk 1c, 8752 TP,
Kornwerderzand

Nieuwe vaarexcursie ‘Onder zeil van zout naar zoet’!

Nieuwe vaarexcursie ‘Onder zeil van zout naar zoet’!

Met een nieuwe vaarexcursie ‘Onder zeil van zout naar zoet’ volgt de Waddenvereniging het spoor van de trekvis. De dagtocht voert vanuit Harlingen over het Werelderfgoed Waddenzee naar het zoete IJsselmeer en Afsluitdijk Wadden Center op Kornwerderzand.

Het arrangement, dat door diverse schippers wordt aangeboden, stelt individuele deelnemers in de gelegenheid een unieke belevingstocht te maken. Terwijl de wind het schip voortstuwt vertelt een ervaren wadgids alles over de Waddenzee, de rijke onderwaternatuur en het unieke project van de Vismigratierivier. De eerste zeiltocht staat gepland op 29 april aan boord van zeilklipper Wilhelmina.

 

Nieuw arrangement met lunch in het Afsluitdijk Wadden Center

Vanuit Harlingen varen de historische zeilschepen van de zoute Waddenzee via het zoete IJsselmeer naar het Afsluitdijk Wadden Center op Kornwerderzand. Onderweg vertelt een ervaren gids van de Waddenvereniging alles over de unieke waarden van het Werelderfgoed Waddenzee en de bijzondere onderwaternatuur. Men komt ook alles te weten over trekvissen en het unieke project Vismigratierivier. Na de lunch in het Afsluitdijk Wadden Center verzorgt de gids een rondleiding door het Wadden Center en langs de interactieve beleefexpositie. Nadat men heeft genoten van het 360 graden uitzicht op het dak kiest men weer het ruime sop om weer koers te zetten over de Waddenzee naar Harlingen.

Bestemming Kornwerderzand

Het nieuwe arrangement is een samenwerking tussen verschillende Harlinger wadschippers, de Waddenvereniging en het Afsluitdijk Wadden Center om Kornwerderzand op de kaart te zetten. Als hoeder van Werelderfgoed Waddenzee en één van de initiatiefnemers van de Vism

 

igratierivier is de Waddenvereniging nauw betrokken bij de ontwikkelingen op Kornwerderzand. Binnenkort wordt gestart met de aanleg van de Vismigratierivier, een vierkilometerlange getijdenrivier hier de Afsluitdijk passeert. Door deze geleidelijke overgang tussen zout en zoet water worden Waddenzee en IJsselmeer weer op een natuurlijke manier met elkaar verbonden. Zo kunnen trekvissen, die zoet én zout water nodig hebben om op te groeien en zich voort te planten, weer vrij bewegen.

Meer informatie en reserveringen

Twee historische zeilschepen, zeilklipper Wilhelmina en zeetjalk Spes Mea uit Harlingen, bieden deze tochten aan met bestemming Kornwerderzand mét een ervaren waddengids aan boord. Daarmee is een unieke kans gecreëerd om vanuit Harlingen de tocht van zout naar zoet te maken en de reis van de trekvis zelf te ervaren.

Een overzicht van de tochten vindt u hier.