AWC

Afsluitdijk 1c, 8752 TP,
Kornwerderzand

Interview met Bert Kranendonk

“Wat heel leuk is, is om complexe thematiek toegankelijk te maken voor een groot publiek.”

Bert Kranendonk is eigenaar en directeur van Kranendonk Experience. Bert Kranendonk zit al heel wat jaren in het vak en introduceerde actueel aanvullend lesmateriaal in opdracht van derden, educatieve communicatie als marketinginstrument en later de eerste brand experience in Nederland (Heineken Experience). Sinds 2003 produceert Bert Kranendonk onder eigen naam diverse belevingsconcepten voor onder meer bezoekerscentra (zoals Futureland), bedrijven, steden, regio’s en actuele thema’s in binnen-­ en buitenland, in opdracht of op eigen initiatief. Daar komt nu ook het Afsluitdijk Wadden Center bij.

Kun je wat meer vertellen over de achtergrond van het project? Hoe is het tot stand gekomen?

De Afsluitdijk wordt vernieuwd, ook met het oog op de toekomst van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dit betekent dat Nederland heel veel gaat investeren in watermanagement. De overheid wil dat graag communiceren met de bevolking. De provincies Friesland en Noord-Holland zien in deze ontwikkeling een mogelijkheid om toerisme in de eigen provincie onder de aandacht te brengen. Hierbij kunnen verschillende thema’s, zoals bijvoorbeeld duurzame energie, gedeeld worden met een groot publiek.

Kranendonk Experience heeft de aanbesteding van dit project gewonnen en gaat het in samenwerking met Hotel De Vigilante exploiteren. Het is bovenal een educatief project. We hebben daarbij gekozen voor een goede horecavoorziening en een spectaculaire show. Die twee leggen de basis voor de expositie, zonder het educatieve aspect uit het oog te verliezen.

Heb je affiniteit met het onderwerp?

Ja, dit komt door twee aspecten. Ik vind het als burger prettig dat de overheid zich zorgen maakt over de veiligheid van de burger, een veilig idee. Daarnaast vind ik alles wat te maken heeft met water fantastisch. Ik ben geboren op een woonboot, dus die connectie met het water begon al vroeg. Ook roei en zeil ik regelmatig. Ik ben als het ware een waterman, ik ben altijd in beweging.

Hoe ziet de transitie van idee naar realiteit eruit?

Dit noemen wij in vaktermen, de executie. De executie is het moeilijkste wat er is. Een idee ontwikkelen en vertellen is één. Maar zorgen dat het op die manier wordt gerealiseerd is erg lastig. Daarvoor heb je een goed team nodig, zowel intern als extern. Maar er zijn vooral mensen nodig die elkaar verstaan, die het belangrijk vinden om samen iets goeds te maken. Dat is het allerbelangrijkste: dat mensen het leuk vinden om samen iets moois te creëren. Je kunt niet alles van tevoren in tekeningen en woorden vangen. Daarnaast is er kwaliteits- en budgetbewaking. De combinatie van gedrevenheid, kwaliteit en budget maakt dat je tot een zo goed mogelijke executie komt. We gaan uit van optimaal in plaats van maximaal, want dat gaat niet.

Het is een groot project, waar veel partijen bij betrokken zijn. Wat laat je ogen schitteren?

Wat heel leuk is, is om complexe thematiek toegankelijk te maken voor een groot publiek. De aanpak van beleving gaat altijd voor, zodat mensen voelen en ontdekken wat het voor hen betekent. Daarnaast gaan we voor het eerst exploiteren en samenwerken met het team van Hotel De Vigilante, wat dit project erg bijzonder maakt. Het is een project waarbij het geheel meer is dan de som der delen.

Waar kijk je het meest naar uit?

Ik kijk erg uit naar het opleverfeest met de makers en de bedenkers. Dan komt de ontlading dat we samen iets gaafs hebben neergezet!

 

Kijk voor meer informatie over Bert Kranendonk op: www.bertkranendonk.nl